AKT Tiedottaa

28.1.2022

Palkankorotukset 1.2.2022

 

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat sopineet 1.2.2021 voimaan tulleiden kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan, terminaalitoimintaa koskevan ja huoltokorjaamoiden työehtosopimusten allekirjoituspöytäkirjan kohdassa 2.1.3. vuoden 2022 yleiskorotuksen laskentatavasta. Sen mukaan yleiskorotuksen prosentti lasketaan määriteltyjen verrokkialojen työehtosopimusten yleiskorotusten matemaattisena keskiarvona ottaen huomioon yleiskorotusjaksojen pituudet. Osapuolet ovat sopineet vuoden 2022 yleiskorotuksen suuruudeksi työehtosopimuksittain seuraavaa:

 

1.   Kuorma-autoalan, linja-autohenkilökunnan ja huoltokorjaamoiden työehtosopimusten palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 34 senttiä tunnilta.

 

2.   Huoltokorjaamoiden työehtosopimuksen nuorten (6 § 3 mom) ja oppilaiden (6 § 4 mom) palkkoja korotetaan 1.2.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,0 prosenttia.