Liiton uutiset

AKT uutisia

Määräaikaiset muutokset AKT:n työehtosopimuksiin (eilen)

Määräaikaiset muutokset koronaviruksen takia ovat astuneet voimaan 30.3.2020 seuraavien AKT:n työehtosopimusten osalta: Ahtausalan työehtosopimus Matkustamohenkilökunnan työehtosopimus  sekä siihen liittyvät Finnairin, Norran ja CityJetin lisäpöytäkirjat Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijöitä koskeva työehtosopimus  Viking Linen työehtosopimus Suomen vapaasataman työehtosopimus Liikenneopetusalan työehtosopimus Kaupan automiesten työehtosopimus Elintarvikealan automiesten työehtosopimus Airpro Oy työehtosopimus Osapuolet ovat sopineet seuraavista määräaikaisista muutoksista em. työehtosopimuksiin mahdollisten voimassa olevien työehtosopimusmääräysten estämättä: Yt-

AKT:n tilaisuudet ja tapahtumat peruttu 31.5. asti (eilen)

COVID-19 viruksen (koronavirus) aiheuttaman tartuntojen ehkäisemiksi AKT on peruuttanut kaikki tapahtumat ja koulutustilaisuudet 31.5. asti. Henkilökohtainen jäsenpalvelu liiton toimistoissa on toistaiseksi lopetettu koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Jäsenpalveluasioita hoidetaan toimistoissa edelleen puhelimitse, sähköpostitse, postitse jne. Myös toimitsijoiden osallistuminen tilaisuuksiin ja kokouksiin on viruksen leviämisen estämiseksi ja AKT:n toiminnan turvaamiseksi kielletty 31.5. asti. Kaikki jäsentapaamiset hoidetaan lähikontakteja välttämällä. Tilanne tarkastellaan uudestaan 13.5.

Päivitys SAK:n sivuilla: Miten koronavirus vaikuttaa työelämään? (30.3.2020)

Työmarkkinajärjestöjen neuvottelemassa koronakriisipaketissa esitettiin hallitukselle useita toimenpiteitä, joilla voidaan turvata ihmisten toimeentulo ja yritysten toiminnan jatkuminen vaikeassa tilanteessa. Hallitus tarttui näihin esityksiin ja ne ovat nyt edenneet tai etenemässä eduskunnan käsittelyyn ja lakimuutoksiksi. Hallitus antoi torstaina 26.3. lomautusta, koeaikaa, työnantajan takaisinottovelvollisuutta ja yt-menettelyaikojen väliaikaisia muutoksia koskevat lakiesitykset eduskunnalle  ja niiden on tarkoitus tulla voimaan ensi viikon alussa eli viikolla 14. Muutokset ovat voimassa kolme kuukautta 30. kesäkuuta asti. Lue lisää väliaikaisista muutoksista tämän jutun kohdista 11–14. Useista työmarkkinajärjestöjen kriisipaketin esityksistä sovitaan työehtosopimuksiin tehtävillä väliaikaisilla muutoksilla ja näitä  alakohtaisia muutoksia liitot ovat jo tehneet ja tekevät parhaillaan.

Ajo- ja lepoaikoihin määräaikainen poikkeus 27.3.2020 alkaen koronavirustilanteen johdosta (30.3.2020)

Valtioneuvosto on 26. maaliskuuta 2020 antanut linja-autojen ja tieliikenteen raskaan tavaraliikenteen ajoaikojen pidentämistä ja lepoaikojen lyhentämistä koskevan asetuksen koronavirustilanteesta johtuen. Asetuksella on tarkoitus turvata kotimaan tavarakuljetuksia ja yhteiskunnan huoltovarmuutta. Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Öljytuote ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ovat sopineet, että asetuksen mukaiset määräaikaiset muutokset ajoaikojen pidentämisestä ja lepoaikojen lyhentämisestä otetaan käyttöön kuorma-autoalan, linja-auto henkilökunnan sekä säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskevien työehtosopimusten osalta silloin kun kuljettaja ajaa ajo- ja lepoaika-asetuksen piirissä olevaa liikennettä. Ajo- ja lepoaika-

SAK:n kysely: Yli puolet yksityisen palvelualan luottamusmiehistä kertoo lomautusten käynnistymisestä (27.3.2020)

Yksityisten palvelualojen SAK:laisista luottamusmiehistä 53 prosenttia kertoo, että työpaikalla on käynnistetty lomautuksia koskeva yt-menettely tai sovittu menettelyn käynnistämisestä. Lisäksi 21 prosenttia heistä kertoo, että henkilöstöä on jo lomautettu. Tiedot käyvät ilmi SAK:n luottamusmiehille tällä viikolla tehdystä kyselystä. Kysely tehdään jatkossa kerran viikossa. Kaikista kyselyyn vastanneista luottamusmiehistä 39 prosenttia kertoo, että lomautuksista neuvotellaan tai neuvotteluja ollaan aloittamassa. Luottamusmiesten mukaan 13 prosentilla työpaikkoja työntekijöitä on jo lomautettu. Yksityisen palvelualan jälkeen toiseksi eniten lomautuksista kertovat kuljetusalan luottamusmiehet (44%). – Yksityinen palveluala kärsii eniten ja ensimmäisenä koronapandemian aiheuttamasta talouskriisistä, mutta tilanne näyttää heikkenevän nopeasti myös muilla aloilla,