Liiton uutiset

AKT uutisia

Joka neljäs huolissaan läheisensä ajoterveydestä (16.6.2021)

Liikenneturva kysyi viime vuoden lopulla suomalaisten ajatuksia ajoterveydestä*. Vastanneista 26 prosenttia kertoi kokevansa huolta läheisen ajoterveydestä tai kyvystä ajaa. Omasta ajoterveydestään oli huolissaan 12 prosenttia vastanneista. Moni kertoi kokevansa vaikeaksi asian ottamisen puheeksi läheisen kanssa. ”Kysely kertoo selvästi, että ajoterveys on monen suomalaiskodin kuuma peruna. Eritoten alueilla, joissa ei ole toimivaa julkista liikennettä ja välimatkat ovat pitkät, monelle oma auto on väline, jota tarvitaan itsenäiseen liikkumiseen ja arjesta selviytymiseen. Nyt toteutettu aineisto pyrkii helpottamaan ajamisesta ja ajoterveydestä keskustelemista ja ylipäätään turvallisen ajamisen hahmottamista”, taustoittaa Liikenneturvan suunnittelija Mia Koski. ”Tavoitteena on, että etsitään mahdollisuuksia tukea ikääntyvän ajamista, niin kauan kun se on turvallista. Jos ajaminen ei ole enää turvallista itselle tai muille, on se lopetettava.

Työväen musiikkitapahtuman kesäkonsertit 2021 korvaavat perinteisen festivaalin (14.6.2021)

Työväen Musiikkitapahtumaa ei järjestetä tänä kesänä vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Taloudellisesti ei ole mahdollista pienentää tapahtuman mittakaavaa sellaiseksi, johon nykyiset rajoitukset edelleen velvoittavat, eikä niiden vuoksi voida tarjota täysipainoista festarikokemusta. Tapahtumaa kohtasi myös taloudellinen vastoinkäyminen, kun se menetti valtion avustuksen (Taike) tänä vuonna. – Raskain mielin tähän ratkaisuun on päädytty, kun olimme toiveikkaina työskennelleet näin pitkälle festivaalin järjestämiseksi. Vaikka julkisuudessa kerrotaan isojen tapahtumien vapautumisesta, ei se kuitenkaan ole meille näillä säännöksillä mahdollista. Tapahtumamme pääsyliput ovat aina olleet edullisia ja meillä on ollut myös ilmaista ohjelmaa. Lipputuloilla emme voi kattaa anniskelurajoituksista johtuvia menetettyjä tuloja, sillä yleisökapasiteetti jäisi alle puoleen normaalista,

AKT:n puheenjohtajan etsintäryhmä aloittanut työnsä (11.6.2021)

Toukokuussa valtuuston asettama AKT:n uuden puheenjohtajan etsintäryhmä on aloittanut työnsä ja järjestäytynyt. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Kai Laaksonen ja sihteeriksi Johanna Honkaranta. Ryhmän seuraava kokous on 12. elokuuta. AKT:n puheenjohtajan luottamustehtävästä kiinnostuneet voivat lähestyä etsintäryhmää sähköpostilla osoitteeseen kai.laaksonen@akt.fi tai puhelimitse. Lisätietoja: Kai Laaksonen, p. 0500 827 204 ja Johanna Honkaranta, p. 044 569 3782

SMU: Matkustusrajoitukset merenkulussa on purettava välittömästi tai tuhannet merimiehet jäävät lopullisesti työttömiksi (3.6.2021)

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut maahantuloa ja siihen liittyvä koronatestausta ja -todistuksia koskevan lakiesityksen, joka poikkeaa EU:n matkustusta koskevista ohjeista. Lakiesityksessä Suomi tiukentaa matkustusohjeitaan, kun muu Eurooppa keventää niitä kesän tullen koronatilanteen parannuttua.  Suomalaisissa matkustajalaivavarustamoissa STM:n lakiesitys on otettu järkytyksellä vastaan. Kesän risteilykauden onnistuminen on elintärkeää matkustajalaivavarustamoiden taloudelle. Matkustajamäärät ovat pudonneet lähes nollaan matkustusrajoitusten ollessa voimassa.  Esityksen mukaan matkustajien, joilla ei ole todistusta rokotuksista tai sairastetusta covid-19-taudista, on esitettävä todistus sekä ennen matkaan tehdystä negatiivisestä testituloksesta että osallistuttava maahantulon jälkeen toiseen testiin.

Matkatoimistoalalle kaksivuotinen sopimus (28.5.2021)

Matkatoimistoja koskeva työehtosopimus on hyväksytty liittojen hallinnoissa. Sopimuskausi on 21.5.2021-30.4.2023. Sopimus ei sisällä tekstimuutoksia, eikä sen aikana toteuteta palkankorotuksia. Matkatoimistoala on yksi pahimmin koronasta kärsineistä toimialoista.  Lisätietoja: matkatoimistoalan palkkasihteeri Katri Höök p. 040 760 1050